BAZA WIEDZY

Ubezpieczenia rodzinne

Ubezpieczenia majątkowe i osobowe dla osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym. Dzięki niemu zapewnisz sobie i swoim bliskim pełną opiekę oraz bezpieczeństwo w razie nieprzewidzianych życiowych sytuacji. To nowoczesne i wygodne ubezpieczenie rodzinne obejmujące szeroki zakres ryzyk.

Ubezpieczenie może obejmować

 • mieszkania lub domu,
 • budowli, budynków lub pomieszczeń gospodarczych (także domki letniskowe),
 • przedmiotów codziennego użytku, również mienia podręcznego np. torebki, plecaka wraz z zawartością - telefonu, biletu   miesięcznego, dokumentów, okularów itp. (poza miejscem ubezpieczenia),
 • odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym,
 • następstw nieszczęśliwych wypadków,
 • Home Assistance
 • Medical Assistance

Dzięki ubezpieczeniu chronisz swój majątek od szkód powstałych wskutek:

 • ognia i innych zdarzeń losowych w tym też powodzi i trzęsienia ziemi,
 • kradzieży z włamaniem i rozboju,
 • przepięcia,
 • wandalizmu,
 • aktów terroru,
 • stłuczenia szyb i innych przedmiotów szklanych,
 • rozboju poza miejscem ubezpieczenia tj. kradzież torebki, nesesera, plecaka podręcznego oraz przedmiotów w nich się znajdujących a także odzieży wierzchniej.