BAZA WIEDZY

Ubezpieczenia rodzinne

CO można ubezpieczyć ?

 • dom mieszkalny z elementami stałymi,
 • mieszkanie z elementami stałymi wraz z pomieszczeniami gospodarczymi (piwnice, komórki, schowki itp.) z ich elementami stałymi, ruchomości domowe, które mogą znajdować się w domu mieszkalnym lub mieszkaniu, pomieszczeniach i budynkach
 • gospodarczych, budowlach lub na posesjach,
 • ruchomości domowe, które mamy ze sobą wychodząc z domu do pracy lub wyjeżdżając w podróż.
 • Pełna lista mienia, które możesz ubezpieczyć znajduje się na poniższym schemacie.

ubezpieczenie-domu

 

 Elastycznie kreujesz zakres swojego ubezpieczenia

 • Każdy z nas ma inne potrzeby ubezpieczeniowe i dlatego długa lista ryzyk rozszerza podstawowy zakres odpowiedzialności  w zależności od indywidualnych oczekiwań tj.:
 • kradzież z włamaniem i rabunek,
 • kradzież (bez śladów włamania) dla wybranego mienia,
 • zniszczenie mienia powstałe w wyniku zamarznięcia wody w instalacjach lub urządzeniach znajdujących się w mieszkaniu lub domu mieszkalnym,
 • uszkodzenia mienia wskutek przepięcia nie będącego skutkiem uderzenia pioruna,
 • zniszczenie mienia powstałe wskutek wandalizmu,
 • zniszczenie mienia powstałe wskutek graffiti,
 • zalania spowodowane przenikaniem wód gruntowych.

 Elastycznie kreujesz zakres swojego ubezpieczenia

 • assistance w zakresie podstawowym lub rozszerzonym,
 • odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym,
  bagażu poza miejscem ubezpieczenia (bagaż podręczny i bagaż podróżny),
 • kosztów ochrony prawnej rodziny,
 • domu letniskowego,
 • następstw nieszczęśliwych wypadków.