BAZA WIEDZY

Ubezpieczenia komunikacyjne

Zielona Karta to Międzynarodowy Certyfikat Ubezpieczeniowy będący dowodem, że jego posiadacz objęty jest ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych zgodnie z prawem ubezpieczeniowym obowiązującym w kraju odwiedzanym przez jego posiadacza, a należącym do Systemu Zielonej Karty.Przez odpowiednie władze tych państw jest on uznawany za ważny bez dodatkowych formalności i opłat.

  • Minimalny okres na jaki wystawiany jest certyfikat Zielonej Karty to 15 dni.

Państwa, których Biura Narodowe są sygnatariuszami Porozumienia Wielostronnego.

 

panstwa

 

europa