BAZA WIEDZY
Blog

Co to znaczy OC od odpowiedzialności w życiu prywatnym?

26-08-2020

Skrót OC oznacza odpowiedzialność cywilną. Czym ona tak naprawdę jest? Definicja słownikowa określa ją jako „ujemne konsekwencje ponoszone przez podmioty prawa w związku z zaistnieniem zdarzeń negatywnie ocenianych przez prawo. Jest to możliwość zastosowania przymusu państwowego w postaci egzekucji majątkowej, wobec określonej osoby fizycznej lub prawnej, celem realizacji ciążącego na niej obowiązku”. Z tej dość skomplikowanej definicji wynika, że odpowiedzialność cywilna zakłada obowiązek wynagrodzenia wyrządzonej komuś szkody lub straty.

OC w życiu prywatnym

W związku z tym, że prawie każdy z nas ponosi odpowiedzialność cywilną, firmy ubezpieczeniowe proponują swoim klientom „OC w życiu prywatnym”, czyli ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej gwarantujące rekompensatę szkód wyrządzonych osobom trzecim zarówno w domu, jak i poza nim. Co ciekawe, ubezpieczenia OC znane są już od dawien dawna. Pierwsze wzmianki o nich sięgają czasów Hammurabiego, czyli początki ubezpieczeń tego typu znane były już w Babilonie około 2000 roku p.n.e. Europejski przełom w rozwoju ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej pojawił się za sprawą niemieckiej Haftpflichtgesetz z 1871 roku, kiedy to większość przedsiębiorców zaczęła masowo ubezpieczać swoich pracowników od odpowiedzialności cywilnej. Ale czym dokładnie jest ubezpieczenie OC w życiu prywatnym? Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym zabezpiecza nas finansowo na wypadek szkód, które nieumyślnie wyrządzimy osobom trzecim, czyli na przykład sąsiadom czy przechodniom. Chodzi tutaj zarówno o szkody majątkowe, czyli zniszczenie mienia, jak i osobowe, czyli uszkodzenie ciała. Ubezpieczenie to odnosi się do licznych codziennych aktywności i sytuacji losowych.

Dlaczego ważne?

Dlaczego odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym jest tak ważna? Bo nigdy nie wiesz, czy przez przypadek nie spowodujesz jakichś szkód – ty, członkowie twojej rodziny (zwłaszcza dzieci), a nawet twoje zwierzę. Warto pamiętać, że nie chodzi tu tylko o jakieś mało prawdopodobne szkody. Może jadąc na rowerze, potrącisz pieszego. Może zimą zapomnisz odśnieżyć chodnik i przechodzień poślizgnie się i złamie nogę. Może twoja pralka się zepsuje i zaleje mieszkanie sąsiada. A może twoje dziecko podczas zabawy porysuje samochód stojący na parkingu obok twojego domu. To wszystko są sytuacje z życia wzięte. I właśnie ubezpieczenie OC w życiu prywatnym zadziała w takiej sytuacji. Przy zaistnieniu tego typu zdarzeń to ubezpieczyciel pokryje wyrządzone straty do określonego w polisie limitu, który określa się mianem sumy ubezpieczenia. Czy zatem warto mieć takie ubezpieczenie? Odpowiedź jest chyba oczywista! Jednak przed wykupieniem takiego ubezpieczenia warto skonsultować się ze specjalistami w dziedzinie ubezpieczeń. Pomogą oni dobrać najkorzystniejszy pakiet ubezpieczenia, ponieważ OC w życiu prywatnym często dostępne jest w kilku różnych wersjach. Przy tym profesjonalnie przedstawią też opcje dodatkowe, jakie są oferowane przy OC w życiu prywatnym, takie jak OC dla właścicieli wynajmujących mieszkania, OC dla lokatorów, a nawet OC dla osób posiadających broń palną czy agresywną rasę psa. Warto zatem zapoznać się z zaletami ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym.

Wróć do bloga