Co wchodzi w zakres ubezpieczenia firmy?
05 maja, 2021

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się ze sporym ryzykiem. Mianowicie oprócz tego, że rozpoczęcie własnego biznesu oznacza dużą inwestycję finansową, polega też na załatwieniu niezbędnych formalności, które zabezpieczą działalność w przyszłości. W tym celu kluczowe jest ubezpieczenie firmy na wypadek nieszczęśliwych wypadków. I choć, dla większości branż nie jest ono obowiązkowe, warto wziąć je pod uwagę, gdyż nikt nie da gwarancji, że w lokalu przedsiębiorstwa nie wybuchnie pożar lub nie dojdzie do włamania. Agencje ubezpieczeniowe oferują przedsiębiorcom różnorodne pakiety ubezpieczeń, które mogą dotyczyć zarówno podstawowych kwestii, takich jak ubezpieczenie w razie zdarzeń losowych, jak i dodatkowych zabezpieczeń np. wyposażenia.

 

Co obejmują ubezpieczenia przedsiębiorstwa?

 

Ubezpieczenie firmy przede wszystkim ogranicza ryzyko związane z jej działalnością. Obejmuje zabezpieczenia majątkowe i osobowe. Dotyczy najczęściej ochrony w zakresie zniszczenia, uszkodzenia lub utraty mienia, lokali i wyposażenia w wyniku kradzieży, włamań czy innych zdarzeń losowych takich jak np. zalanie, pożary i wyładowania atmosferyczne. Podstawowy pakiet OC odnosi się też do odpowiedzialności cywilnej właściciela przedsiębiorstwa za wyrządzone osobom trzecim szkody rzeczowe lub osobowe będące wynikiem jego decyzji, lub działań. W skład ubezpieczenia wchodzą również szkody powstałe w wyniku błędów i zaniedbań popełnianych przez przedsiębiorców np. w trakcie realizowania zleceń zawartych w umowie. Ponadto, pakiety mogą zostać rozszerzone o dodatkowe klauzule z zakresu ubezpieczenia:

  • – Lokali i nieruchomości,
  • – Wyposażenia biur i zakładów (w tym maszyn i sprzętów),
  • – Mienia pracowniczego,
  • – Środków obrotowych,
  • – Wartości pieniężnych,
  • – Cybernetycznego (np. stron internetowych, sklepów online).

 

Dodatkową formą ochrony dla przedsiębiorstw są również pakiety grupowe od nieszczęśliwych wypadków czy oferty prywatnej opieki medycznej dla pracowników. Coraz popularniejsze są również tzw. ubezpieczenia all risk od wszystkich możliwych niebezpieczeństw. Co istotne, wszystkie pakiety ubezpieczeniowe są indywidualnie dopasowywane do konkretnych przedsiębiorców i zależą od rodzaju prowadzonej działalności. To właściciele firm decydują o tym, które z nich mogą okazać się dla nich korzystne. Wyjątkiem są jednak zawody takie jak np. notariusz, radca prawny, czy księgowy. W ich przypadku ze względu na specyfikę i zakres wykonywanych czynności obowiązkiem jest ubezpieczenie OC od odpowiedzialności cywilnej za ewentualne szkody wyrządzane klientom.

 

Dlaczego warto ubezpieczyć swoją działalność?

 

Ubezpieczenie firmy ma znaczenie w sytuacjach, w których przedsiębiorstwa są narażone na straty finansowe. Tego rodzaju zdarzeń nie da się przewidzieć i mogą dotyczyć każdego, dlatego też pakiety ubezpieczeniowe zalecane są wszystkim przedsiębiorcom zarówno tym prowadzącym małe, jak i duże firmy. Pomoc ubezpieczyciela w wyniku nieszczęśliwego wypadku, zdarzenia losowego czy wyrządzenia szkody bywa nieoceniona i często jest jedynym zabezpieczeniem finansowym w trudnych okolicznościach. Otrzymanie pomocy finansowej minimalizuje ryzyko popadania w długi oraz zdejmuje z barków przedsiębiorców nierzadko poważne zobowiązania będące zagrożeniem dla dalszej działalności. Co więcej, wsparcie agencji chroni przed utratą płynności finansowej i zapewnia pomoc w najtrudniejszych sytuacjach.

Loading...