Czy komornik może przejąć ubezpieczenie z polisy?
26 lipca, 2021

Coraz częściej decydujemy się na wykupienie polisy ubezpieczeniowej. Do dyspozycji mamy wiele różnych rodzajów ubezpieczeń dobrowolnych, które pozwalają zabezpieczyć się na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń lub wypadków losowych. Niestety, coraz częściej mamy także problemy ze spłatą swoich zobowiązań finansowych, co może skutkować zajęciem komorniczym. Wyjaśniamy, czy komornik może zająć ubezpieczenie z polisy.

 

Środki zgromadzone na polisie ubezpieczeniowej – czy podlegają egzekucji komorniczej?

 

Ubezpieczenie na życie to coraz chętniej wybierany rodzaj polisy, które pozwala na gromadzenie kapitału na przyszłość oraz inwestowanie wpłaconych na nie środków. W tym przypadku mamy do czynienia z tzw. innymi prawami majątkowymi, które podlegają egzekucji komorniczej w określonych przypadkach. Trzeba jednak wiedzieć, że zajęcie komornicze, a raczej rozwiązanie przez komornika umowy z ubezpieczycielem i przejęcie zgromadzonych przez dłużnika pieniędzy, nie zdarza się często. Ma to związek m.in. z kwestiami formalnymi, które uwzględniają opłaty likwidacyjne w przypadku polis inwestycyjnych. Z drugiej strony wypłata odszkodowania z polisy osobowej lub polis majątkowych, która wpływa na konto dłużnika, znacznie częściej podlega egzekucji. Komornik nie może jednak zająć całej kwoty, bo uniemożliwiają to obowiązujące przepisy – od egzekucji komorniczej wolne jest ¾ świadczenia z ubezpieczeń osobowych. Może się jednak zdarzyć, że limit ten nie będzie obowiązywał – tak dzieje się w przypadku m.in. dłużników alimentacyjnych oraz osób mających zaległości w ZUS i US.

 

Co zrobić, gdy komornik chce zająć odszkodowanie?

 

W przypadku zajęcia komorniczego naszego rachunku bankowego często zdarza się, że komornik blokuje całą kwotę odszkodowania. Nie jest to zgodne z prawem, bo egzekucja komornicza, w większości przypadków, może dotyczyć jedynie 25% kwoty, która wpłynęła na konto bankowe z tytułu odszkodowania. Problem blokowania każdej wpłaty na zajęte przez komornika konto bankowe jest dość częsty w przypadku dłużników. Warto wiedzieć, że możemy dochodzić swoich praw, poprzez udokumentowanie pochodzenia wpływających na konto pieniędzy. Jeżeli nie uda się nam w ten sposób zablokować egzekucji, możemy złożyć skargę na działania komornika.

 

Podsumowując, zgodnie z obowiązującymi przepisami, komornik może przejąć jedynie część świadczenia wypłacanego z tytułu polis osobowych oraz odszkodowania, które otrzymujemy w ramach zawartej polisy majątkowej. Ochronie podlega 75% należnego nam świadczenia, jednak istnieją wyjątki od tej reguły i dotyczą one rodzaju zadłużenia.

Loading...