Czy ubezpieczenie firmy jest obowiązkowe?
03 marca, 2021
Prowadzenie własnej firmy to duża odpowiedzialność i ryzyko. Właściciel odpowiada za wszelkiego rodzaju szkody powstałe w związku z prowadzeniem działalności, w tym za szkody wyrządzone przez pracowników. Jest także narażony na straty związane z posiadanym przez firmę mieniem. W przypadku przerwania lub zakłócenia prowadzenia działalności firma może stracić płynność finansową, a nawet upaść. Sposobem na zmniejszenie ryzyka jest ubezpieczenie firmy, które pozwoli zrekompensować ewentualne szkody.

Czy każda firma musi być ubezpieczona?

 

Na ubezpieczenia firmy decyduje się coraz więcej przedsiębiorców. Najbardziej popularną formę ochrony ubezpieczeniowej dla przedsiębiorstwa jest OC firmy. W niektórych branżach polisa odpowiedzialności cywilnej jest obowiązkowa, w innych dobrowolna. W przypadku wyrządzenia szkody osobie trzeciej zapewnia bezpieczeństwo i ochronę przed konsekwencjami finansowymi. Jest niezwykle pomocna w przypadku, gdy klient wystąpi z roszczeniami. Może zdarzyć się, że małe przedsiębiorstwo w sposób nieumyślny doprowadzi do wyrządzenie szkody swoim klientowi, a roszczenia znacznie przekroczą możliwości finansowe firmy. Dlatego polisy są obecnie dopasowywane do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstw, ich wielkości, charakteru działalności czy klientów, których obsługują.

Działalność wykonywana przez przedstawicieli niektórych zawodów wiąże się z wyjątkowo dużym ryzkiem popełnienia poważnego błędu, którego konsekwencje poniosą klienci lub osoby trzecie. Odpowiednie ustawy nakładają obowiązek posiadania polisy OC na określone grupy zawodowe. M.in. adwokaci, osoby wykonujący czynności detektywistyczne, organizatorzy imprez masowych, firmy prowadzące działalność z zakresu ochrony osób i mienia zgodnie z prawem muszą mieć takie ubezpieczenie. Podstawowy zakres polisy OC można rozszerzyć w zależności od potrzeb firmy. Popularne jest OC pracodawcy, które jest właściwie niezbędne w przypadku firm, w których pracownicy są narażeni na wypadki przy pracy, np. w branży budowlanej podczas pracy na dużych wysokościach.

 

Inne rodzaje ubezpieczeń dla firm

 

Ochroną ubezpieczeniową bardzo często obejmowane jest też mienie firmy. Niemal każde przedsiębiorstwo narażone jest na straty związane ze środkami materialnym. Utrata lub uszkodzenie mienia firmy z powodu nieprzewidzianych zdarzeń jest kolejną przyczyną upadku wielu przedsiębiorstw. Jednak przedsiębiorca może temu zapobiec, ubezpieczając mienie m.in. od:

  • – zdarzeń losowych, takich jak pożar, wybuch czy zalanie;
  • – włamań, kradzieży;
  • – Jaki rodzaj ubezpieczenia musi posiadać przedsiębiorstwo?
  • – szkód elektrycznych.

 

Ubezpieczenie gwarantuje wypłatę środków rekompensujących straty, dzięki czemu możliwe jest dalsze funkcjonowania firmy. Wykupienie takiej polisy pozwala przedsiębiorcy działać bez obaw, że nieprzewidziane okoliczności doprowadzą do upadku jego działalności.

 

Loading...