BAZA WIEDZY
Blog

Czym jest i do czego uprawnia Zielona Karta?

15-02-2021

Podczas rutynowej kontroli drogowej lub w momencie przekraczania granicy możesz być poproszony o okazanie Zielonej Karty. Jeśli planujesz wyjazd samochodem za granicę, powinieneś zapoznać się z tym tematem, gdyż w niektórych krajach posiadanie jej jest konieczne. Jakie to kraje i czym właściwie jest Zielona Karta? Poświęć kilka minut na zapoznanie się z tym artykułem, aby rozwiać wszelkie wątpliwości i uniknąć ewentualnych komplikacji w przyszłości.

Co to jest Zielona Karta?

 

Zielona Karta jest dokumentem, który potwierdza, że właściciel pojazdu ma aktualne ubezpieczenie OC. Co to oznacza w praktyce? Dzięki niej, jeśli za granicą doszłoby do wypadku lub kolizji drogowej z naszej winy, to towarzystwo ubezpieczeniowe, z którym zawarliśmy umowę, pokryje wyrządzone przez nas koszty. Zatem stanowi ona gwarancję, na podstawie której w razie wypadku towarzystwo ubezpieczeniowe przejmuje na siebie odpowiedzialność finansową. Kwota rekompensaty jest zależna od kwoty ubezpieczenia OC pojazdu.

Jak wskazuje sama nazwa, jest ona drukowana na zielonym papierze. Jednak można też się spotkać z innymi jej nazwami, na przykład Międzynarodowa Karta Ubezpieczenia Samochodowego, Międzynarodowy Certyfikat Ubezpieczeniowy lub Międzynarodowy Certyfikat Ubezpieczenia Komunikacyjnego. Jest wydawana w języku narodowym kraju, w którym funkcjonuje wydające ją towarzystwo ubezpieczeniowe oraz w języku angielskim i francuskim. Jest podzielona na dwie części. Dolna część służy do tego, by ją oderwać i przekazać drugiemu uczestnikowi wypadku lub kolizji. Jej wzór graficzny jest taki sam w każdym kraju.

Dzięki Zielonej Karcie nie musisz kupować ubezpieczenia OC w każdym kraju, w którym poruszasz się swoim samochodem. Brak Zielonej Karty oznaczałby, że musisz wykupić dodatkowe ubezpieczenie, albo w razie wypadku pokryć koszty z własnej kieszeni. Zieloną Kartę możesz wyrobić w towarzystwie ubezpieczeniowym, w którym masz wykupione OC.

Jest wydawana maksymalnie na okres, jaki obejmuje polisa OC. Towarzystwo ubezpieczeniowe może ją wydać na minimalnie 15 dni, a maksymalnie na okres 12 miesięcy. Jej uzyskanie trwa od kilku dni do kilku tygodni.

 

W jakich krajach trzeba mieć Zieloną Kartę?

 

Ochrona płynąca z posiadania Zielonej Karty jest ważna w krajach, które należą do Systemu Zielonej Karty oraz podpisały Porozumienie Wielostronne. Zielona Karta jest potrzebna w krajach: Albania, Azerbejdżan, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Iran, Izrael, Maroko, Mołdawia, Macedonia, Rosja, Tunezja, Turcja, Ukraina.

Zielona Karta nie jest potrzebna w takich krajach jak: Austria, Andora, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Litwa, Łotwa, Luksemburg, Malta, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy oraz Węgry.

W razie braku dokumentu w kraju, w którym należy mieć Zieloną Kartę, należy wykupić ubezpieczenie graniczne.

Podsumowując, Zielona Karta to dokument, który potwierdza, że właściciel samochodu ma wykupione ważne ubezpieczenie komunikacyjne OC. Planując wyjazd samochodem za granicę trzeba sprawdzić czy w kraju, do którego zmierzamy, a także w krajach, przez które przejeżdżamy, jest ona wymagana.

Wróć do bloga