Czym jest onkopolisa?
03 sierpnia, 2021

Choroby nowotworowe zaliczane są do grupy tzw. chorób cywilizacyjnych. Największym problemem w naszym kraju jest nie tyle poziom zachorowalności na raka (wskaźnik ten jest relatywnie niski w porównaniu z innymi krajami Europy), lecz wysoki wskaźnik śmiertelności. W dużej mierze wynika to z faktu, że leczenie onkologiczne jest kosztowne, a NFZ nie pokrywa wszystkich kosztów. Utrudniony jest też dostęp do nowoczesnych terapii.

Niestety problem raka może dotyczyć każdego z nas. Warto więc skutecznie mu przeciwdziałać prowadząc zdrowy tryb życia i podejmując różne działania z zakresu profilaktyki onkologicznej. Można również zapewnić sobie stosowną ochronę finansową na wypadek choroby. W tym przypadku z pomocą przychodzi onkopolisa. Dowiedz się, czym jest ten rodzaj ubezpieczenia na życie.

 

Onkopolisa, czyli ubezpieczenie na wypadek nowotworu

 

Onkopolisa to ubezpieczenie na wypadek choroby nowotworowej, które pojawiło się na rynku stosunkowo niedawno. Jest odpowiedzią na potrzeby Polaków, którzy są coraz bardziej świadomi ryzyka, jakie wiąże się z rakiem oraz wszystkich jego konsekwencji — nie tylko zdrowotnych, ale i finansowych. Stanowi uzupełnienie, a nawet alternatywę dla NFZ, zwiększając szanse na szybkie i skuteczne leczenie w przypadku zdiagnozowania choroby nowotworowej.

Onkopolisa oprócz pomocy finansowej w sytuacji wykrycia choroby może oferować również możliwość skorzystania z innych usług pomocy medycznej profilaktycznej i onkologicznej. Istotnym elementem każdego ubezpieczenia na wypadek choroby nowotworowej jest również ochrona z assistance medycznym. W pakiecie tym mogą być zapewnione takie usługi jak m.in. specjalistyczne konsultacje, wizyty domowe lekarzy i pielęgniarek, transport medyczny, organizacja sprzętu rehabilitacyjnego, pomoc w zakupie leków czy peruki itp.

Szczegóły każdej onkopolisy zależą od oferty wybranej firmy ubezpieczeniowej.

 

Na co zwrócić uwagę przed wyborem onkopolisy?

 

Współcześnie onkopolisa okazuje się bardzo pomocnym rodzajem ubezpieczeń na wypadek choroby. Jednak przed zawarciem umowy z ubezpieczycielem, warto zwrócić uwagę na kilka istotnych kwestii:

 

  • – jakie typy nowotworów obejmuje polisa,
  • – zakres ubezpieczenia (np. wyłącznie wypłata pieniędzy czy też dodatkowe usługi w przypadku zdiagnozowania raka),
  • – w jakich dokładnie okolicznościach będzie można wypłacić pieniądze z ubezpieczenia,
  • – czy wypłata będzie jednorazowa, czy też dostosowana do wydatków czynionych na leczenie,
  • – czy onkopolisa będzie chronić nie tylko chorego, ale i jego bliskich,
  • – na jaki cel można przeznaczyć środki z onkopolisy.

 

 

Loading...