BAZA WIEDZY
Blog

Czym jest suma gwarancyjna odpowiedzialności ubezpieczyciela?

08-10-2020

Komunikacyjne ubezpieczenie OC jest w Polsce obowiązkowe, jednak nie dotyczy kierowcy, a samochodu. Jest to forma zabezpieczenia w przypadku wyrządzenia szkody. Maksymalną kwotą, jaką ubezpieczyciel może zagwarantować w ramach jednej polisy, określa się sumą ubezpieczenia. Wiele osób myśli, że suma gwarancyjna to pojęcie zamienne. Nie jest to jednak prawda.

Od czego zależy wysokość składki ubezpieczenia?

Suma ubezpieczenia OC to maksymalna kwota odszkodowania, jaką można uzyskać w ramach zawartej umowy. Przeważnie jest ustalana indywidualnie. Nie jest ona jednak równa sumie świadczenia. W przypadku powstałej szkody to ubezpieczyciel dokonuje wyceny i wypłaca odszkodowanie w kwocie, którą uznaje za stosowną. Suma gwarancyjna także odnosi się do maksymalnej kwoty, lecz z zastosowaniem do wszystkich polis OC. Stanowi ona jedną z podstaw wysokości naliczonych składek. Te jednak zależą od wielu czynników. Ubezpieczyciel przy wycenianiu polisy może wziąć pod uwagę np. okres posiadania prawa jazdy (doświadczenie na drodze), charakterystykę samochodu (pojemność silnika, rodzaj paliwa, wiek i przebieg pojazdu), bezkolizyjną jazdę lub częste powodowanie kolizji.

Ile wynoszą sumy gwarancyjne?

Definicją sumy gwarancyjnej jest zawarta w umowie kwota będąca górną granicą odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń z tytułu umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Oznacza ona maksymalną kwotę odszkodowania, która może być wypłacona. Sumy gwarancyjne w obowiązkowym ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych są uregulowane prawnie, a to oznacza, że nie różnią się w poszczególnych towarzystwach ubezpieczeniowych. Kwoty regulowane są w Ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Kształtują się następująco:

  • w przypadku szkód na osobie 1,22 mln euro na jednego poszkodowanego, a 6,07 mln euro na jedno zdarzenie drogowe;
  • w przypadku szkód w mieniu 1,22 mln euro na jedno zdarzenie, którego skutki są objęte ubezpieczeniem, bez względu na liczbę poszkodowanych.

W praktyce oznacza to, że jeśli odszkodowanie z tytułu OC przekroczyłoby wartość sumy gwarancyjnej, koszt musiałaby pokryć osoba ubezpieczona.

Wróć do bloga