Jak wygląda ubezpieczenie współmałżonka?
25 października, 2021

Ubezpieczenie zdrowotne to w Polsce bardzo istotne świadczenie, które pozwala na bezpłatne korzystanie z pomocy lekarskiej w razie potrzeby. Zdarza się jednak, że w małżeństwie tylko jedna ze stron posiada takie ubezpieczenie, a druga, na przykład ze względu na brak zatrudnienia, już nie. Czy można w takiej sytuacji ubezpieczyć swoją żonę lub męża? Jak to zrobić?

Możliwości ubezpieczenia

 

Istnieje kilka możliwości na ubezpieczenie współmałżonka, który nie ma własnych podstaw do otrzymywania takiego świadczenia. Jeśli na przykład pracujący mąż lub żona prowadzi własną działalność gospodarczą, może zgłosić członków swojej najbliższej rodziny – także współmałżonka czy dzieci – do objęcia jego ubezpieczeniem zdrowotnym także tych osób. Co istotne, jego składka miesięczna na ubezpieczenie nie zwiększa się pomimo dopisywania do ubezpieczenia kolejnych osób. Aby ubezpieczyć w ten sposób swojego współmałżonka, wystarczy złożyć do ZUS-u deklarację ZCNA w ciągu 7 dni od powstania takiej konieczności. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku, gdy ubezpieczony współmałżonek jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę – wówczas przysługuje mu takie samo prawo, by do swojego ubezpieczenia dopisać niepracujących członków najbliższej rodziny.

Innym rozwiązaniem, by uzyskać ubezpieczenie zdrowotne dla niezatrudnionego współmałżonka, jest zgłoszenie go do Urzędu Pracy. Gdy taka osoba zarejestruje się jako bezrobotna, to automatycznie otrzymuje ubezpieczenie zdrowotne, nawet jeśli nie kwalifikuje się do otrzymywania zasiłku dla bezrobotnych. Istnieje także możliwość opłacania składki do ZUS na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne.

Najlepsze możliwe ubezpieczenie

 

Choć istnieje wiele możliwości zgłoszenia współmałżonka do ubezpieczenia zdrowotnego, warto rozważyć dodatkowo opcję wykupienia prywatnego ubezpieczenia na życie. W pakiecie rodzinnym takie ubezpieczenie daje wszystkim członkom rodziny niesamowity spokój i poczucie bezpieczeństwa niezależnie od tego, co się stanie, gdyż może ono obejmować nawet prywatną czy zagraniczną opiekę medyczną, a także pomoc po wypadku i leczenie nawet poważnych chorób.

Loading...