BAZA WIEDZY
Blog

Kiedy można uzyskać odszkodowanie za zalanie mieszkania?

04-08-2020

Zalania sąsiedzkie mają miejsce najczęściej w budynkach o wielu kondygnacjach i przeważnie winni są sąsiedzi, którzy mieszkają na wyższych piętrach. Koszty remontu zalanego mogą być  dość wysokie, jeśli wiążą się z osuszaniem przemokniętych ścian i stropów lub malowaniem zalanych pomieszczeń. Zdarzenie takie może natomiast doprowadzić do znacznego oziębienia relacji z sąsiadami. Zwłaszcza gdy sąsiad nie poczuwa się do winy. Jak dochodzić odszkodowania za zalanie?

Zalane mieszkanie – z czyjej winy?

Zasada ogólna, wyrażona w art. 415 Kodeksu cywilnego stanowi, że każdy, kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia. Nie oznacza to jednak, że winny musi zapłacić poszkodowanemu określoną ilość pieniędzy. Przepisy wymagają jedynie, aby uszkodzona rzecz została przywrócona do stanu sprzed zdarzenia wywołującego szkodę. Dopiero w przypadku, jeśli jest to niemożliwe, należy się pieniężne odszkodowanie za zalane mieszkanie w bloku. W praktyce większość spraw odszkodowawczych wiąże się jednak z wypłatą pieniędzy, ponieważ jest to  najprostsza i najszybsza forma załagodzenia sporu. Zgodnie z cytowaną zasadą, za szkodę zadaniową odpowiada ten, kto ją faktycznie spowodował. W praktyce bywa jednak różnie, ponieważ nie każdy winny poczuwa się do odpowiedzialności. Czasami też wina nie leży po stronie sąsiada z góry, jak się na początku wydaje, a po stronie zarządcy nieruchomości, który nie dopełnił swoich obowiązków lub po stronie producenta sprzętu, który zawinił. Teoretycznie więc odszkodowania można dochodzić od sąsiada z góry lub jego ubezpieczyciela, od producenta wadliwego sprzętu, od zarządcy nieruchomości oraz od swojego ubezpieczyciela.

Kiedy ubezpieczyciel wypłaci pieniądze?

Nie zawsze jest też tak, że nasze ubezpieczenie mieszkania chroni przed poniesieniem kosztów, które powstaną w przypadku zalania sąsiada. W przypadku zalania dwóch mieszkań, naszego i sąsiada, ubezpieczenie pokrywa szkody powstałe tylko w naszym mieszkaniu. Aby otrzymać odszkodowanie również za szkody powstałe w mieszkaniu sąsiada, potrzebne jest ubezpieczenie rozszerzone o OC w życiu prywatnym. Z ubezpieczenia można otrzymać kwotę, która pokryje koszty remontu sąsiada. Wystarczy udokumentować szkody (wykonać zdjęcia i filmy, na których widać mieszkanie przed uprzątnięciem zalegającej wody oraz zniszczone elementy mieszkania i zacieki), szczegółowo opisać przebieg zdarzenia, korzystając ze strony ubezpieczyciela, zgłosić szkodę ubezpieczycielowi, a następnie czekać na jego kontakt.

Wypadki chodzą po ludziach. Idealnie byłoby, gdyby wszyscy sąsiedzi posiadali ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym. Wówczas, gdy sprawca uznaje swoją winę, podaje poszkodowanemu numer swojej polisy OC, a ubezpieczyciel na podstawie opinii rzeczoznawcy wypłaci odszkodowanie. Warto też samemu zadbać o wykupienie ubezpieczenia majątkowego. Podpisując tego rodzaju umowę, należy się upewnić, że obejmuje ona także szkody powstałe właśnie na skutek zalania.

Wróć do bloga