Na czym polega ubezpieczenie z funduszem kapitałowym?
10 czerwca, 2021

Chcąc zabezpieczyć siebie i rodzinę na wypadek przykrych ewentualności sięga się po różnego rodzaju ubezpieczenia. Rynek oferuje wiele możliwości, od ubezpieczenia indywidualnego, przez rodzinne aż po grupowe. Dodatkowo można również zdecydować się na rozszerzone polisy ubezpieczenia na życie obejmujące m.in. prywatną opiekę zdrowotną, leczenie za granicą, pomoc powypadkową czy nawet zabezpieczenie inwestycyjne na przyszłość. Ostatnia możliwość określana jest jako ubezpieczenie na życie z funduszem kapitałowym (UFK), które z definicji traktowane jest jak ubezpieczenie osobowe, które oprócz tego, że zapewnia ubezpieczonemu odpowiednią ochronę, jest też formą inwestycji części wpłacanych środków

Czego dotyczy ubezpieczenie na życie z funduszem kapitałowym?

 

Składka ubezpieczenia na życie z funduszem kapitałowym podzielona jest na dwie części, z czego jedna gwarantuje wypłatę środków w razie określonych w polisie wypadków np. śmierci ubezpieczonego, nieszczęśliwego zdarzenia z jego udziałem lub choroby, a druga zabezpiecza jego fundusze kapitałowe poprzez pomnażanie zysków uzyskiwanych z polisy. W takiej sytuacji ubezpieczony ma zagwarantowaną konkretną sumę ubezpieczenia bez względu na powodzenie inwestycji. Jedynie w przypadku rezygnacji z polisy, co wiąże się z całkowitym jej wykupem, zobowiązany jest do uregulowania tzw. opłaty likwidacyjnej. Co więcej, w trakcie obowiązywania umowy istnieje możliwość częściowego wykupu polisy. Taki wykup nie oznacza zerwania umowy ubezpieczenia, dlatego nie wiąże się z dodatkowymi opłatami.  

Umowa UFK najczęściej ma charakter długoterminowy i jest zawierana na 10 lub 30 lat. Istnieją jednak wyjątki, w których można ją podpisywać na 2 lub 4 lata, aczkolwiek w tak krótkim czasie trudniej jest osiągnąć satysfakcjonujące zyski. Koszyk zgromadzonych funduszy może być organizowany bezpośrednio przez ubezpieczyciela bądź też mieć charakter otwarty, w którym to ubezpieczony za pomocą platformy internetowej ma możliwość inwestowania środków najczęściej w postaci akcji, obligacji lub złota. Co istotne, osoba ubezpieczona sama określa wysokość składki, która zostanie przeznaczona na inwestycje. Gromadzenie środków finansowych w taki sposób niestety nie jest pozbawione ryzyka, które spoczywa na osobie ubezpieczonej, niemniej jednak może też być skuteczną formą zabezpieczenia kapitału.

 

Na co należy zwrócić uwagę przed zawarciem ubezpieczenia z funduszem kapitałowym?

 

Przed podpisywaniem każdej umowy ubezpieczeniowej, w tym umowy ubezpieczenia na życie z funduszem kapitałowym istotne jest dokładne zapoznanie się z jej treścią. Po pierwsze kluczowe jest uzyskanie informacji na temat cech umowy, dotyczących m.in. okresu jej trwania, wysokości i częstotliwości opłacania składek, stałej wysokości stawek czy warunków wypłacenia świadczenia. Niemniej istotne jest poznanie kosztów związanych z inwestycją i uświadomienie sobie ryzyka związanego z jej prowadzeniem, które spoczywa na osobie ubezpieczonej. Ponadto ważne jest zaznajomienie się z zasadami postępowania i wysokością opłat likwidacyjnych w przypadku odstąpienia od umowy przed końcem jej trwania określonym w dokumencie.

Loading...