BAZA WIEDZY
Blog

Sprawdź co podlega obowiązkowemu OC komunikacyjnemu

22-09-2020

Nieznajomość prawa nie zwalnia z odpowiedzialności, a to oznacza, że trzeba mieć przynajmniej podstawowe pojęcie na temat ustaw, które nas bezpośrednio dotyczą. Każdy właściciel samochodu musi wiedzieć, co uwzględnia komunikacyjne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. W tym tekście możesz poznać szczegóły.

Kiedy OC komunikacyjne jest wymagane?

Dokument prawny, który opisuje postanowienia dotyczące ubezpieczeń obowiązkowych to Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli komunikacyjnych (Dz.U. 2003 nr 124 poz. 1152). Jednym z wymienionych obowiązkowych ubezpieczeń jest ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.  Pod pojęcie pojazdu mechanicznego podchodzą:

 • pojazd samochodowy,
 • ciągnik rolniczy,
 • motorower,
 • przyczepa.

Obowiązek ubezpieczenia uwzględnia także pojazdy wolnobieżne z wyłączeniem pojazdów wolnobieżnych używanych przez rolników w ramach prac gospodarczych. Trzeba jednak zaznaczyć, że pojazdy wolnobieżne, podobnie jak pojazdy historyczne, muszą mieć wykupioną polisę jedynie przed wprowadzeniem do ruchu. Nie ma obowiązku opłacania składek za cały rok. Ubezpieczenie pojazdu leży w kwestii właściciela, a nie kierowcy.

Zgodnie z Ustawą obowiązkowe ubezpieczenie nie wygaśnie po określonym terminie trwania umowy, lecz automatycznie się odnowi. Oznacza to, że zapomnienie opłacenia składek nie jest równoznaczne z ryzykiem otrzymania kary. Są jednak sytuacje, w których OC nie ulega odnowieniu. Dzieje się tak wtedy, gdy nie opłacasz składek, wypowiesz umowę przed okresem upływu ubezpieczenia lub sprzedasz samochód. Kupujący przejmie prawa wynikłe z polisy do czasu, aż umowa wygaśnie.

Jakie sytuacje uwzględnia OC komunikacyjne?

Obowiązek opłacania OC wiąże się z odszkodowaniem za wyrządzoną w danym pojeździe szkodę, która jest następstwem śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia, a także utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia. Szkodą związaną z ruchem pojazdu jest także szkoda powstała przez:

 • wsiadanie do pojazdu lub wysiadanie z niego,
 • bezpośrednie załadowywanie lub rozładowywanie pojazdu,
 • zatrzymanie lub postój pojazdu,
 • garażowanie.

Są jednak sytuacje, za które ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania. Dotyczy to np. szkody mienia, którą kierowca pojazdu wyrządzi właścicielowi tego pojazdu. Ponadto ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody powstałe w przesyłkach lub bagażach przewożonych za opłatą ładunkową, chyba że szkodę wyrządził właściciel innego pojazdu niż osoba przewożąca towary. OC nie uwzględnia także szkód wynikłych z zanieczyszczenia lub skażenia środowiska, a także utraty gotówki, biżuterii, papierów wartościowych, dokumentów, zbiorów numizmatycznych itp. Nie trzeba wnikliwe podchodzić do każdej umowy, ponieważ zakres ubezpieczenia jest taki sam we wszystkich towarzystwach. Szczegóły można znaleźć w wyżej podanej ustawie.

W przypadku poważnego naruszenia prawa ubezpieczyciel może żądać zwrotu wypłaconych pieniędzy. Takie sytuacje zdarzają się, gdy właściciel pojazdu:

 • uciekł z miejsca wypadku,
 • wyrządził szkodę umyślnie,
 • wyrządził szkodę pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,
 • w dniu zdarzenia nie miał ważnego OC,
 • w dniu zdarzenia nie miał uprawnień do kierowania pojazdem,
 • spowodował wypadek kradzionym samochodem.

Odszkodowania nie trzeba jednak zwracać, jeśli bez dokumentów spowoduje się wypadek podczas jazdy w celu ratowania czyjegoś życia lub pościgu za przestępcą.

Wróć do bloga